Čiščenje in popravila

Korak naprej

Gasilci po celem svetu prehajajo v novo obdobje poklicne higiene. Dnevi, ko so umazana oblačila veljala za izpoved izkušenj in dokaz hrabrosti gasilcev, so minili.

Že z gorenjem naravnih materialov, kot je npr. les, nastajajo strupene snovi, ki se zadržijo v gasilski obleki in jih telo skozi kožo vpija vsakič, ko se obleko nosi. Vedno nove umetne mase v našem okolju pa to nevarnost še bistveno povečujejo.

Obstaja velik razkorak med tem, kako naj bi gasilci pravilno ravnali s svojo opremo in kako se trenutno soočajo s temi izzivi.

Naš cilj je zapolniti to vrzel z vpeljavo najnovejših tehnoloških možnosti in vzpostavljanjem novih postopkov, ki vodijo k zmanjšanju tveganja za zdravje in varnost gasilcev.

Dekontaminacija s tekočim CO2

Čiščenje gasilskih oblačil s tekočim CO2 ima več prednosti. Zaradi svojih fizikalnih lastnosti enostavno prodre skozi vse sloje oblačil in odstrani vse strupene snovi, ki se sicer zadržujejo v obleki zaradi njene kompleksne sestave.

Je izredno učinkovit tudi za odstranjevanje olj, goriv, ali drugih naftnih derivatov.

Ker je čiščenje s tekočim CO2 do opreme popolnoma neškodljivo, s tovrstnim čiščenjem podaljšamo življenjsko dobo opreme, saj bo zdržala več ciklov pranja.

Za razliko od kemičnega čiščenja, ki za svoje postopke uporablja rakotvorne kemikalije, je čiščenje s tekočim CO2 popolnoma ekološko in zdravju neškodljivo.

Mokro pranje

Mokro pranje je potrebno za odstranjevanje grobih delcev, umazanije, sledi znoja in zmanjšanje prisotnosti bakterij.

Ker osnovno dekontaminacijo izvajamo s tekočim CO2, lahko posledično uporabljamo postopke mokrega pranja, ki so do opreme manj invazivni, s čimer podaljšamo življenjsko dobo opreme.

Pri razvoju naše tehnologije sodelujemo s proizvajalci pralnih strojev, različnimi dobavitelji čistilnih sredstev in proizvajalci zaščitne opreme.

Impregnacija

Glede na to, da je impregnacija eden izmed osnovnih elementov zaščite pri oblačilih, se ji je v preteklosti namenjalo premalo pozornosti.

Nanos impregnacije je potrebno obnoviti na vsakih nekaj pranj (odvisno od zunanjega sloja – pri nekaterih novejših lahko zdrži tudi do 40 ciklov pranja), vendar jo je potebno po vsakem pranju ali celo po vsakem nekoliko bolj obremenjujočem nošenju obleke, ponovno aktivirati, kar se naredi s sušenjem na primerno povišani temperaturi.

Popravila

Vsa popravila gasilskih zaščitnih oblek izvaja naš pooblaščen servis, ki zagotavlja originalne materiale, rezervne dele in strokovno usposobljen kader.

Poleg običajnih popravil izvajamo tudi popravila membran in vodnih zapor.

Zakaj dekontaminacija?

Problem

Zaradi svoje kompleksne sestave gasilska oblačila delujejo kot rezervoar za strupene snovi. Ko je gasilec izpostavljen strupenim snovem, se te začnejo kopičiti v obleki.

Hitrost kopičenja je odvisna od trajanja izpostavljenosti, vrste intervencije in koncentracij strupenih snovi.

Zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov je treba ta “rezervoar”, ki se nahaja v neporedni bližini telesa, redno prazniti. To dosežemo z redno in učinkovito dekontaminacijo.

Izbira ustrezne dekontaminacije

Tekoči CO2 je tekočina z izredno nizko viskoznostjo, gostoto in površinsko napetostjo in posledično lahko učinkovito čisti skozi vse sloje.

Čiščenje s tekočim CO2 spravi vsebnost nevarnih snovi v vseh slojih gasilske zaščitne obleke pod najvišje dovoljene meje po uredbi REACH Evropske Unije (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Mejna dovoljena raven posameznega policikličnega aromatskega ogljikovodika (PAH/PAO) je 1 mg/kg, skupno vseh PAH pa 10 mg/kg.

Pojavnost raka med gasilci

Raziskava se je izvajala za obdobje 45 let (1961-2005) v vseh petih Nordijskih državah.

V raziskavo je bilo vključenih 16.422 gasilcev
Odkritih je bilo 2.653 primerov raka
Izsledki: Občutno povečana stopnja raka med gasilci za več različnih vrst rakavih obolenj.

Izsledki tovrstnih raziskav se lahko smatrajo za konzervativne, saj ne upoštevajo, da imajo gasilci na začetku svoje kariere v povprečju boljše psihofizične kazalnike od splošne populacije.

Vir: BMJ – Cancer incidence among firefighters

STAROSTNA SKUPINAVRSTA RAKAPOVEČANA VERJETNOST
30-49 letRak na prostati159 %
30-49 letPigmentni kožni rak (melanom)62 %
70+ letNemelanomski kožni rak40 %
70+ letMultipli mielom (krvni rak)69 %
70+ letAdenokarcinom (pljučni rak)90 %
70+ letRak na pljučni mreni159 %

Več o raku med gasilci: